Akadama

Akadama

Filtros activos

Akadama saco de 2 litros.

7,90 €
Akadama extra quality

17,45 €
Akadama grano medio

20,00 €
Akadama Shonin

25,95 €
Kiryuzuna

19,95 €
Substrato Keto

11,50 €
Kiryuzuna shohin

31,95 €
Pomice

11,95 €